Eventet har varit

Almedalen 29 juni – 3 juli 2015

29 juni 2015

Välkommen att träffa Tengbom i Almedalen

29 juni – 3 juli är Tengbom på plats i Almedalen och vi har ett digert program. Vi hoppas att du har möjlighet att komma och lyssna på våra seminarier, att mingla med oss eller träffa oss över en middag. Tisdag 30 juni och onsdag 1 juli bjuder vi på frukost hos Sveriges Arkitekter i Arkitekturträdgården. Varmt välkommen!

På plats i Almedalen

Jannice Johansson, Vice vd
Thomas Stoll, Hållbarhetschef
Emelie Mannheimer, Marknads- & kommunikationschef
Cecilia Holmström, Arkitekt & strategisk rådgivare bostad
Peter Elfstrand, Arkitekt HSB Living Lab
Lina Swanberg, Studiochef utbildning
Julia Hertzman, Arkitekt

Program: Tengbom i Almedalen 2015

Partnermingel inför Business Arena Almedalen
16:00 – 19:00 ONSDAG 24 JUNI

Plats: Tengboms takterrass, Katarinavägen 15, Stockholm

“Arkitekter löser framtidens boende”
09:00 – 09:55 MÅNDAG 29 JUNI

Beskrivning: Rekordmånga står utan egen bostad idag. Bland de värst drabbade är unga i städerna. Som en reaktion mot det konventionella har fler flexibla lösningar på bostadsbristen börjat växa fram. Sju arkitekter ger förslag på hållbara, innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Arrangör: Sveriges Arkitekter
Medverkande: Cecilia Holmström, Tengbom, Lisa Duerell, Paradiso. Mattias Gustafsson, Urbio. Emma Jonsteg, Utopia. Åsa Kallstenius, KOD. Kia Björling, OkiDoki. Lovisa Berg, Nyréns.

“Kreativa lärmiljöer förbättrar skolresultaten”
10:00 – 10:50 MÅNDAG 29 JUNI

Beskrivning: Bara de närmaste åren ska hundratals skolor byggas och renoveras. Här finns en unik möjlighet att höja elevernas resultat. Skoldebatten har främst handlat om lärarlöner och betyg, men elevernas lärmiljöer är en avgörande faktor för att elever ska ha möjlighet att prestera bra i skolan. Forskning visar hur viktig arbetsmiljön är för ett bra resultat i skolan. Länder som lyckats vända resultaten i skolan har ofta jobbat med att förbättra lärmiljöerna.

Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Arrangör: Sveriges Arkitekter
Medverkande: Lina Swanberg, Tengbom. Erik Pelling (S), Kommunalråd, Uppsala kommun. Petter Brobacke, AcadeMedia. Fredrik Alvarsson, Regionchef, Hemsö. Henrik Nerlund, Kanslichef, Rådet till skydd för Stockholms skönhet. Charlotta Holm Hildebrand, Branschchef, Sveriges Arkitekter. Moderator: Nina Gunne, Journalist, Tidningen Arkitekten.

“Arkitekten berättar om HSB Living Lab”
13:00 – 13:30 MÅNDAG 29 JUNI

Beskrivning: Tengbom är samarbetspartner i forskningsprojektet HSB Living Lab – ett levande laboratorium på Chalmers campus där forskning om framtidens boende ska bedrivas i en flyttbar forsknings-, demonstrations- och bostadsarena. Vi har också ritat huset där forskningen kommer att bedrivas tillsammans med bland annat NASA under en tioårsperiod från och med januari 2016. Här kommer 30-35 studenter och gästforskare i alla åldrar och från olika nationaliteter att bo samtidigt som forskning på innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och sociala samband sker, dygnet runt. Gestaltningen interiört och exteriört har formats efter forskningens behov. Några exempel på det är fasader med utbytbart material, invändiga och utvändiga modulprinciper och standardmått för att underlätta byte av material samt förenkla vid ombyggnationer. Hur gestaltar man en fysisk plattform för bostäder som uppfyller dagens krav men kan förändras efter morgondagens synsätt, behov och önskemål? Arkitekter från Tengbom berättar om processen och utmaningarna med HSB Living Lab.

Plats: HSB, Strandvägen H509 (Bostadstorget)
Arrangör: HSB Living Lab
Medverkande: Peter Elfstrand & Thomas Stoll, Tengbom

“Medborgardialog: for show eller på riktigt?
Så kan digitalisering och big data skapa hållbarhet”
09:00 – 09:55 TISDAG 30 JUNI

Beskrivning: Medborgardialog har nästan blivit ett skällsord, synonymt med att låtsaslyssna på människor. Eller? Kan digitalisering och big data skapa hållbarhet utanför drömvärlden? Hållbarhetschef Thomas Stoll i heta stolen. Hur kan vi jobba med dialogprocesser på riktigt, och inte bara lägga åsikterna som kommer fram i ”bra idéer-lådan”? Kan vi använda big data för att skapa crowdsourcad arkitektur och stadsmiljö? Kom och ställ Tengbom mot väggen tillsammans med vår panel.

Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Arrangör: Tengbom, bjuder på frukost
Medverkande: Thomas Stoll, hållbarhetschef Tengbom. Jonas Nygren (S), Kommunstyrelsens ordförande, Sundbybergs stad. Sofia Eriksson, ordförande i Kvinnors Byggforum. Lars Eidenvall CTO, Kairos Future AB. Moderator: Emelie Mannheimer, Tengbom.

“Arkitekten berättar om HSB Living Lab”
13:00 – 13:30 TISDAG 30 JUNI

Beskrivning: Tengbom är samarbetspartner i forskningsprojektet HSB Living Lab – ett levande laboratorium på Chalmers campus där forskning om framtidens boende ska bedrivas i en flyttbar forsknings-, demonstrations- och bostadsarena. Vi har också ritat huset där forskningen kommer att bedrivas tillsammans med bland annat NASA under en tioårsperiod från och med januari 2016. Här kommer 30-35 studenter och gästforskare i alla åldrar och från olika nationaliteter att bo samtidigt som forskning på innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och sociala samband sker, dygnet runt. Gestaltningen interiört och exteriört har formats efter forskningens behov. Några exempel på det är fasader med utbytbart material, invändiga och utvändiga modulprinciper och standardmått för att underlätta byte av material samt förenkla vid ombyggnationer. Hur gestaltar man en fysisk plattform för bostäder som uppfyller dagens krav men kan förändras efter morgondagens synsätt, behov och önskemål? Arkitekter från Tengbom berättar om processen och utmaningarna med HSB Living Lab.

Plats: HSB, Strandvägen H509 (Bostadstorget)
Arrangör: HSB Living Lab
Medverkande: Peter Elfstrand & Thomas Stoll, Tengbom

“En hyresrätt, tack. Vad krävs för att öka byggandet av hyresrätter?”
14:00 – 14:30 TISDAG 30 JUNI

Beskrivning: Oavsett om du frågar representanter för marknaden, politiken eller intresseorganisationer så verkar man i dag vara enig om att det ska byggas mer, och då främst hyresrätter. Vilka politiska beslut behövs för att det ska gynna ett ökat byggande av hyresrätter? Lite snårigare blir det när man kommer in på hur och framförallt: för vem det ska byggas. Siffrorna ser positiva ut, men vilka projekt går egentligen att räkna hem för fastighetsbolagen? Går det att bygga ”billiga” hyresrätter, och i så fall var? Hur fungerar samarbetet mellan kommun och marknad i strävan efter en blandad stad med boendemöjligheter för alla?

Plats: Restaurang Supper, Strandgatan 9
Arrangör: Business Arena, Fastighetsnytt
Medverkande: Cecilia Holmström, Tengbom. Christel Armstrong Darvik, VD, Stena Fastigheter. Patrik Oja, affärsutvecklare, Concent. Per Jutner, VD, Einar Mattsson Projekt AB. Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun. Peter Lundstedt, fastighetsdirektör region syd, Willhem. Moderator: Christina Gustavsson, Executive Director, MSCI.

“Hur höjer vi den arkitektoniska kvaliteten i Stockholms innerstad?”
15:45 – 16:15 TISDAG 30 JUNI

Beskrivning: En av utmaningarna med att utforma Stockholms innerstad så att den håller sig levande och modern handlar om att inte förstöra den bebyggelse som redan finns genom att riva eller bygga allt för excentriskt. Hur höjer vi den arkitektoniska kvaliteten i Stockholm? Stockholms bebyggelse är väl bevarad och kan visa på både historiska och moderna inslag mitt i city. Under det här seminariet tittar vi närmare på Stockholms arkitektur och hur inblandade aktörer arbetar med stadsutvecklingsprojekt för att säkra en framtidsanpassad innerstad med bebyggelser av hög arkitektonisk kvalitet. Hur arbetar man med stadsutvecklingsprojekt i Stockholm? Vilket ansvar kan byggherren ta för att staden utvecklas med så hög arkitektonisk kvalitet som möjligt? Vilken typ av arkitektur vill man att ska spegla framtida Stockholm?

Plats: Restaurang Supper, Strandgatan 9
Arrangör: Business Arena, Fastighetsnytt
Medverkande: Thomas Stoll, Tengbom. Daniel Markström, projektchef, Humlegården. Karolina Keyzer, stadsarkitekt, Stockholms stad. Mats Hederos, VD, AMF Fastigheter. Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.

“Det aktivitetsbaserade samhället och boendet
– Globalisering, urbanisering och digitalisering”
09:00 – 09:55 ONSDAG 1 JULI

Beskrivning: Vad innebär globalisering, urbanisering och digitalisering för boendet? Dagens 10-åringar är våra framtida bostadskunder, med nya behov och problem. Förutsatt att de har någonstans att bo. Bostadsarkitekten Cecilia Holmström i heta stolen. Hur ska vi lösa bostadsbristen i storstäderna? Och kan den digitala revolutionen medföra nya, mer hållbara lösningar för vår slit-och-släng-livsstil? Kom och ställ Tengbom mot väggen tillsammans med vår panel.

Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Arrangör: Tengbom, bjuder på enklare frukost.
Medverkande:  Cecilia Holmström, arkitekt och stategisk rådgivare Tengbom. Magnus Höij, VD Svenska Teknik&Designföretagen. Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Moderator: Emelie Mannheimer, Tengbom.

“Arkitekten berättar om HSB Living Lab”
13:00 – 13:30 ONSDAG 1 JULI

Beskrivning: Tengbom är samarbetspartner i forskningsprojektet HSB Living Lab – ett levande laboratorium på Chalmers campus där forskning om framtidens boende ska bedrivas i en flyttbar forsknings-, demonstrations- och bostadsarena. Vi har också ritat huset där forskningen kommer att bedrivas tillsammans med bland annat NASA under en tioårsperiod från och med januari 2016. Här kommer 30-35 studenter och gästforskare i alla åldrar och från olika nationaliteter att bo samtidigt som forskning på innovativ teknik, hållbarhet, arkitektur och sociala samband sker, dygnet runt. Gestaltningen interiört och exteriört har formats efter forskningens behov. Några exempel på det är fasader med utbytbart material, invändiga och utvändiga modulprinciper och standardmått för att underlätta byte av material samt förenkla vid ombyggnationer. Hur gestaltar man en fysisk plattform för bostäder som uppfyller dagens krav men kan förändras efter morgondagens synsätt, behov och önskemål? Arkitekter från Tengbom berättar om processen och utmaningarna med HSB Living Lab.

Plats: HSB, Strandvägen H509 (Bostadstorget)
Arrangör: HSB Living Lab
Medverkande: Peter Elfstrand & Thomas Stoll, Tengbom

“Miljonprogrammen levererar lösningen till hållbara städer”
08:00 – 09:15 TORSDAG 2 JULI

Beskrivning: En hållbar upprustning av miljonprogrammen erbjuder lösningar på många av de stora samhällsutmaningar vi har framför oss. En halvering av energianvändningen i dessa byggnader skulle som exempel göra att vi når de nationella energimålen för 2020. När vi arbetar med social hållbarhet kan integrationen ökas, skolresultaten förbättras och kriminaliteten minskas. Genom att fokusera på humankapitalet i form av arbetskraft och kompetens kommer vi att hitta lösningar på en kommande arbetskraftsbrist. Ser vi dessutom på utvecklings- och förtätningspotentialen i fastighetsbeståndet kan vi möta de stora utmaningarna som markbrist och bostadsbrist innebär både idag och i framtiden. Genom helhetslösningar som tar hänsyn socialt, ekonomiskt, miljömässigt, tekniskt och gestaltningsmässigt frigörs möjligheterna.

Anmälan: OBS anmälan krävs – anmäl dig här
Plats: Almega, Strandvägen 4
Arrangör: Rikshem, WSP, Tengbom
Medverkande: Cecilia Holmström & Thomas Stoll, Tengbom, Jan-Erik Höjvall, VD, Rikshem. Magnus Meyer, VD, WSP Sverige AB. Ilija Batljan, vice VD, Rikshem. Agneta Persson, Global Director Designing Future Cities, WSP Sverige AB. Charlotta Hauksson, Affärsutvecklare, WSP Sverige AB. Fredrik Bergström, Affärsområdeschef Analys och Strategi, WSP Sverige AB. Conny Wahlström, Statssekreterare hos Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, Näringsdepartementet. Chris Österlund, Chef ekonomi, SABO.

“Hur ska en social bostadspolitik se ut?”
14:00 – 14:30 TORSDAG 2 JULI

Beskrivning: Antalet sociala kontrakt har ökat kraftigt de senaste åren. I bostadsbristens spår är det givet att de med lägst betalningsförmåga hamnar längre och längre bak i kön. Hur utformar vi en socialt hållbar bostadspolitik? I bostadsbristens spår är det givet att de med lägst betalningsförmåga hamnar längre och längre bak i kön, oavsett om det handlar om ungdomar, studenter, flyktingar eller de som redan är hemlösa. Samtidigt säger vi kategoriskt nej till Social Housing och ingen vill ha ett nytt miljonprogram. Att snabbt få fram ett stort antal billiga bostäder verkar vara omöjligt både politiskt och ur ett marknadsperspektiv. Var vill vi att dessa människor ska ta vägen?

Plats:  Restaurang Supper, Strandgatan 9
Arrangör: Business Arena, Fastighetsnytt
Medverkande: Cecilia Holmström, Tengbom, Reinhold Lennebo, VD, Fastighetsägarna Sverige. Leif Linde, VD, Riksbyggen. Niklas Nordström (S), kommunalråd, Luleå kommun. Caroline Szyber (KD), bostadspolitisk talesperson. Moderator: Cecilia Holmström, bostadsspecialist och strategisk rådgivare, Tengbom.

Vid frågor kontakta ida.nilsson@tengbom.se