Eventet har varit

Är bostadsmarknaden redo för en annorlunda framtid?

Jönköping 19 maj 2016, kl. 08:00 - 09:00

#TengbomTalks frukostseminarium

En radikalt förändrad omvärld och nya värderingar hos unga generationer ställer annorlunda krav på hur vi utformar våra bostäder och stadsmiljöer i framtiden.

I denna framtidsspaning kommer Tengboms Cecilia Holmström, bostadsstrateg, arkitekt och debattör, att berätta om hur vi kan möta utmaningar som globalisering, urbanisering och digitalisering i ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Nya trender och innovationer kommer att förändra hur vi utvecklar våra städer och bostäder. Hänger lagar och regler verkligen med i den snabba utvecklingen?

Och hur påverkar utvecklingen vårt arbete? Branschen och samhället står inför utmaningen att bygga bostäder för framtiden samtidigt som vi behöver finna lösningar för de akuta situationer som är en verklighet redan idag.

Välkommen till ett tankeväckande seminarium.

Frukostseminarium torsdag 19 maj
Bryggan Café & Bistro, Södra Strandgatan 8, Jönköping
Kl. 08:00-09:00 (frukost serveras från 07:30)

OSA senast 17 maj

#TengbomTalks är en arena för aktuella arkitektur- och samhällsfrågor. Med över 550 specialister och innovatörer på 12 kontor finns det alltid massor av frågeställningar vi vill lyfta. Seminarier, workshops, co-creations – arenan är lika föränderlig som ämnena. Välkommen att diskutera och inspireras tillsammans med oss.