Eventet har varit

Living Lab – i bostadsutvecklingens framkant

Malmö 11 maj 2016, kl. 11:30 - 13:00

#TengbomTalks – Lunchföreläsning

Bostadsfrågan är brännhet i debatten för närvarande. Allas blickar är riktade mot vår bransch. I en tid när samhället ställs inför nya utmaningar krävs nytänkande och nya lösningar. Byggbranschen är inte känd för sin innovationskraft, så hur hittar vi de innovationer som kan ge svar på hur framtidens bostäder ska utformas?

Peter Elfstrand, Tengboms projektledare och ansvarig arkitekt för HSB Living Lab, berättar om det unika projektet och den bostadsrelaterade forskning som ska bedrivas där. Välkommen till Tengboms nya kontor i Hyllie på lunch, mingel och föreläsning!

HSB Living Lab

HSB Living Lab är en flyttbar forsknings-, demonstrations- och bostadsarena. Under tio år kommer detta hus att fungera som ett levande laboratorium där forskning om framtidens boende ska bedrivas. Tengbom är en av projektets samarbetspartners och husets arkitekt, från programhandling fram till 2025.

Lunchföreläsning onsdag 11 maj
Tid: 11:30 – 13:00 (lunch, mingel och föreläsning)
Plats: Tengbom, Arenagatan 20 i Hyllie, Malmö

#TengbomTalks är en arena för aktuella arkitektur- och samhällsfrågor. Med över 550 specialister och innovatörer på 12 kontor finns det alltid massor av frågeställningar vi vill lyfta. Seminarier, workshops, co-creations – arenan är lika föränderlig som ämnena. Välkommen att diskutera och inspireras tillsammans med oss. 

OSA måndag 2 maj