Eventet har varit

Lunchseminarium: Gröna klimatskal

Göteborg 28 april 2016, kl. 11:45 - 13:00

Tengbom bjuder in till lunchseminarier

Under våren bjuder Tengbom i samarbete med SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – in till en serie lunchseminarier om spännande och aktuella ämnen för byggbranschen. Vi bjuder på en lättare lunch.

Lunchseminarium: Gröna klimatskal
Föreläsare: Carl-Magnus Capener från SP
Tid: Torsdag 28 april kl. 11:45 – 13:00
Plats: Tengbom, Drottninggatan 16, Göteborg

I allt större omfattning föreskrivs idag miljöstadsdelar med gröna lösningar som bland annat ska öka den biologiska mångfalden, ha en temperaturdämpande effekt och ge energibesparingar. Byggherrar åläggs därmed helt enkelt att bygga med gröna anläggningar på betongbjälklag, såsom gröna hustak, gröna terrasser, gröna innergårdar och gröna hela stadsdelar (t. ex. Hagastaden).

En hel del kunskap fattas idag för detta och konsekvenserna kan därför bli förödande. Inom Vinnova-projektet “Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak” arbetas handböcker och riktlinjer fram med högt ställda krav på hållbarhet, material och byggnadsteknik. Beställaren kommer, efter projektets genomförande, att kunna känna större trygghet i samband med upphandling.

Vi redovisar delresultat från projektet som slutförs under 2016.


Alla seminarier i serien:

25 februari Prognosstyrning för minskad energianvändning i fastigheter
17 mars Inglasade fasader, design eller nytta? Nya “smarta” glaslösningar.
28 april Gröna klimatskal
26 maj Optimera byggnader ur ett livscykelperspektiv

Anmälan är stängd på grund av att vi har få platser kvar. Anmälan (i mån av plats) senast 22 april till anna.knutson@tengbom.se