Eventet har varit

Lunchföreläsning: Nya Heden – så är det tänkt

Göteborg 10 december 2015, kl. 11:45 - 13:00

Välkommen på lunchföreläsning!

Johan Henrikson på Tengbom berättar om arbetet med utvecklingen av Heden i Göteborg.

Utveckling av Heden i Göteborg har varit föremål för förslag, idéer och politisk diskussion under lång tid, men för några år sedan bestämde sig stadens beslutsfattare att göra verklighet av en förändring av Heden.

Ett planeringsarbete tog vid med bland annat medborgardialog, parallella uppdrag och programarbete, vilket har resulterat i det inriktningsdokument för fortsatt utformning som byggnadsnämnden ska ta ställning till i december.

I hela detta arbete har Tengbom genom Johan Henrikson stöttat stadsbyggnadskontoret i processarbete och utformning av inriktning. Johan berättar om projektet och ger inblick i hur det framtida Heden kan komma att se ut.

Lunchföreläsning torsdag 10 december
Tengbom, Drottninggatan 16, Göteborg
Kl. 11.45-13.00

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag är 8 december.

Anmälan är nu stängd.